Mödrahälsovård

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Aktuellt

Coronaviruset.

Covid-19

Här finner du lokal information för barnmorskemottagningarna i Region Uppsala.
Checklista och penna.

Sommarinformation

Justerade rutiner och öppettider för sommaren.

Kontakt

Carina Hult

Administratör Mödrahälsovård

Birgitta Segeblad

Mödrahälsovårdsöverläkare

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Mödrahälsovårdsenheten

Akademiska sjukhuset,Ing 95/96

Helena Edin

Psykolog

Hitta på sidan