Mödrahälsovård

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Läkemedel vid graviditet och amning

På Samverkanswebben, under Läkemedelsbehandling av särskilda patientgrupper, hittar du länkar och dokument för säker läkemedelsanvändning vid graviditet och amning. 

Kontakt

Carina Hult

Administratör Mödrahälsovård

Birgitta Segeblad

Mödrahälsovårdsöverläkare

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Helena Edin

Psykolog