Läkemedelsbehandling vid graviditet och amning

Läkemedel och graviditet

Användbara och granskade källor för läkemedel vid graviditet.

Janusmed fosterpåverkan

En databas över bedömningar av risker för fostret när den gravida kvinnan använder läkemedel. Fokus ligger på tidig graviditet och risken för missbildningar utifrån analyser av det svenska Medicinska födelseregistret. Fritt tillgänglig från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. 

Developmental and reproductive toxicology (DART)

En sökmotor för vetenskapliga publikationer inom teratologi samt utvecklings- och reproduktionstoxikologi. Det är en så kallad "subset" i PubMed. Skriv in läkemedelssubstansen sist i sökfältet för att hitta alla relevanta publikationer.

Allergiläkemedel vid graviditet (pdf)

En översikt över aktuell information om allergiläkemedel under graviditet. Sammanställd av Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC). Uppdaterad  april 2018.

Klinisk handbok om psykisk sjukdom under graviditet och efter förlossning (pdf)

Ett stöd i bemötande och behandling av gravida och ammande patienter med psykiatrisk sjukdom. Handboken är uppdaterad med de senaste rekommendationerna gällande läkemedelsbehandling vid olika tillstånd.

Psykofarmaka vid graviditet och amning (pdf)

Uppsala läkemedlsinformationscentral (ULIC) har sammanställt en bilaga till Klinisk handbok om psykisk sjukdom under gaviditet och efter förlossning.

Neonatal Formulary 7: Drug use in pregnancy and the first year of life.

Monografier över läkemedel under graviditet och första levnadsåret. Utigven av BMJ och Wiley Blackwell. E-bok tillgänglig via Uppsala Universitetsbibliotek.

Läkemedel och amning

Användbara och granskade källor för läkemedel vid amning.

Janusmed amning

En databas med generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Fritt tillgänglig och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Drugs and Lactation Database (LactMed)

En databas över läkemedel vid amning. Information ges om koncentrationer i mjölk samt i det ammade barnet, möjliga biverkningar och i förekommande fall förslag på alternativ behandling. Fritt tillgänglig och tillhandahålls av U.S. National Library of Medicine.

Kontakt