Personalinformation för BB/förlossning

Här har vi samlat information till förlossningsvårdens personal gällande 'Fortsatt vård i hemmet'.

Patientinformation som ges från BB och förlossningsavdelningen om BMM med uppdrag fortsatt vård i hemmet.

BB vård/fortsatt vård i hemmet - Hembesök

Hembesök erbjuds patienter skrivna i Uppsala Län som lämnat sjukhuset inom 72 timmar efter förlossningen. Hembesök utförs efter behov och ska kunna erbjudas dagligen efter telefonkontakt, fram till och med dagen före återbesöket. Alla mammor som vill ska ges möjlighet att någon gång under första veckan prata igenom sin förlossning med en barnmorska, antingen under vistelsen på sjukhus eller vid hem/återbesök.

Information till föräldrar

Ges utifrån varje familjs behov. Utgå från BBs hemsida och rekommendera dem att själva läsa den utförliga informationen. De familjer som ska erbjudas hembesök/fortsatt vård i hemmet kan hänvisas för ytterligare information till Akademiska sjukhusets hemsida www.akademiska.se. För kontaktuppgifter och information för dig som inte bor i Uppsala eller Knivsta kommun, klicka på din kommun eller mottagning:

Här finns mer information om rutiner som gäller för de som går hem tidigt: akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/bb-pa-vags-hemsjukvard/  

Ansvarsfördelning

BB på Väg ansvarar för de familjer som är skrivna i Uppsala och Knivsta Kommuner. Barnmorskemottagningarna ansvarar för de familjer som är skrivna i övriga kommuner i Uppsala Län. De dagar barnmorskemottagningen är stängd rapporteras patienter med behov av besök till BB på Väg. Patienten får då åka till BB på Vägs mottagning enligt rutin BB vård i hemmet.

Håbo kommun

Bålsta, Skokloster hör till Håbo kommun.

I Bålsta finns det två BMM; Bålstadoktorn och Familjeläkarna.

Bålstadoktorn erbjuder hembesök och tar PKU och Bilirubin under barnets första vecka, gäller vardagar.

Familjeläkarna erbjuder hembesök och tar PKU och Bilirubin under barnets första vecka, gäller vardagar.

Barnmorskan på ovanstående BMM ringer upp familjen nästföljande vardag. När patienten går hem inför eller under en helg ringer BB på väg dagligen tills mor och barn rapporterats till barnmorska på respektive barnmorskemottagning. Följ upp vilken BMM som mamman varit inskriven på under graviditeten. Det kan vara så att hon gått i Uppsala på någon BMM, men det är den BMM som hon är folkbokförd i som har uppdrag fortsatt vård i hemmet och gör uppföljningen av mor och barn.

Barnspecialistmottagningen i Enköping

Föräldrarna ska logga in på 1177-etjänster och boka tid till barnläkare eller sjuksköterska. I utskrivningsanteckningen står vilket besök som gäller och detta har föräldrarna fått information om via sin barnmorska på BMM eller BB.

Vid mottagningen görs hörselprov OAE och kontroll av barnets vikt. De kan även mäta Transkutant Bilirubin.

Återbesök i Enköping på Barnspecialistmottagningen, Kungsgatan 1 i Enköping. Föräldrarna som inte har internet eller bankID ringer telefonnummer 018-617 04 41.

Om Föräldrarna inte kan boka via 1177 kan de kontakta mottagningen telefonnummer 018 - 617 04 41.

Provtagning på Enköpings lasarett

Lab Enköpings lasarett tar blodprov bilirubin måndad till fredag klockan 09.00–11.30, samt klockan 13.00– 14.30.

Under helgen är lab Enköpings lasarett stängt. Om familjen går hem på fredagen och behöver ta ett första eller uppföljande bilirubin under helgen måste alltså familjen åka till Uppsala, BB på vägs Provtagning (bokas i tidboken) för transkutan mätning eller venöst prov.

Ge föräldrarna muntlig information, som gäller deras hemkommun.
Hänvisa gärna till information på respektive mottagnings hemsida.
Skicka med PKU remiss.

Ta Bilicheck före hemgång om möjligt.

Glöm inte att skicka med etikett med vilket prov som ska tas.

Ge föräldrarna muntlig information, som gäller deras hemkommun. Hänvisa gärna till information på respektive mottagnings hemsida. Skicka med PKU remiss. Ta Bilicheck före hemgång om möjligt.

Bålstadoktorn har lab alla vardagar 07.15– 11.00. Familjeläkarna har lab alla vardagar 08.15 –16.00.

Glöm inte att skicka med etikett med vilket prov som ska tas.

Enköpings kommun

Enköping, Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka och Örsundsbro hör till Enköpings kommun.

I Enköping finns det fyra BMM

  • Barnmorskemottagningen Husläkarcentrum Enköpings lasarett.
  • Barnmorskemottagningen - Freja.
  • Barnmoskemottagningen - Läkarhuset i Enköping
  • Barnmorskemottagningen - Min Maia.

Ansvarig barnmorskemottagning ringer upp familjen nästföljande vardag. När patienten går hem inför eller under en helg ringer BB på väg dagligen tills mor och barn rapporterats till barnmorska, nästföljande vardag. Följ upp vilken BMM som mamman varit inskriven på under graviditeten. Det kan vara så att hon gått i Uppsala på någon BMM, men det är den BMM som hon är folkbokförd i som har uppdrag fortsatt vård i hemmet och gör uppföljningen av mor och barn.

Barnmorskorna i Enköping har Bilicheck och gör hembesök och tar PKU, gäller vardagar. Om Bilirubin behöver tas får familjen åka till lab i Enköping, se nedan. PKU kan också tas på lab i Enköping.

Barnspecialistmottagningen i Enköping

Föräldrarna ska logga in på 1177 e-tjänster och boka tid, till barnläkare eller sjuksköterska. Det är viktigt att föräldrarna har fått information vilken typ av tid som ska bokas, till läkare eller ssk. I utskrivningsanteckningen står vilket besök som gäller och detta har föräldrarna fått information om via sin barnmorska på BMM. Vid mottagningen görs hörselprov OAE och kontroll av barnets vikt. De kan även mäta Transkutant Bilirubin.

Återbesök i Enköping på Barnspecialistmottagningen, Kungsgatan 1 i Enköping. Föräldrar som inte kan boka tid via 1177 får kontakta mottagningen på telefonnummer 018-617 04 41.

Provtagning på Enköpings lasarett

Lab Enköpings lasarett tar blodprov bilirubin måndad till fredag klockan 9.00–11.30, samt klockan 13.00–14.30.

Under helgen är lab Enköpings lasarett stängt. Om familjen går hem på fredagen och behöver ta ett första eller uppföljande bilirubin under helgen måste alltså familjen åka till Uppsala, BB på vägs Provtagning (bokas i tidboken) för transkutan mätning eller venöst prov. 

Ge föräldrarna muntlig information, som gäller deras hemkommun. Hänvisa gärna till information på respektive mottagnings hemsida.

Skicka med PKU remiss.

Ta Bilicheck före hemgång om möjligt.

Glöm inte att skicka med etikett med vilket prov som ska tas.

Heby kommun

  • Heby norra: Harbo, Östervåla och Tärnsjö.
  • Heby södra: Morgongåva, Vittinge, Heby, Huddungeby, Runhällen och Enåker.
  • Inom Heby kommun finns det en barnmorskemottagning, Heby BMM.

Barnmorskan på ovanstående barnmorskemottagning ringer upp familjen nästföljande vardag. När patienten går hem inför eller under en helg ringer BB på väg dagligen tills mor och barn rapporterats till barnmorska på respektive barnmorskemottagning. Följ upp vilken BMM som mamman varit inskriven på under graviditeten. Det kan vara så att hon gått i Uppsala på någon BMM, men det är den BMM som hon är folkbokförd i som har uppdrag fortsatt vård i hemmet och gör uppföljningen av mor och barn.

Återbesök hos barnläkare med vikt och OAE görs i Uppsala, på BB på Vägs Återbesöksmottagning. Återbesökstiden får barnmorskan i Heby vid överrapporteringen från BB på Väg.

Barnmorskan i Heby gör hembesök måndag – fredag och har Bilicheck och PKU. Barnmorskorna i Heby har ingen möjlighet att ta blodprov som Bilirubin på de nyfödda. Familjen får då åka in till BB på Väg eller BB 96. 

Ge föräldrarna muntlig information, som gäller deras hemkommun. Hänvisa gärna till information på respektive mottagnings hemsida. Skicka med PKU remiss. Ta Bilicheck före hemgång om möjligt.

Tierps kommun

Karlholmsbruk, Mehedeby, Månkarbo, Tobo, Tierp, Skärplinge, Söderfors och Örbyhus hör till Tierps kommun.

Information innan hemgång

Tierps barnmorskemottagning ringer upp familjen nästföljande vardag och kommer tillsammans överens om hur uppföljning ska vara. När patienten går hem inför eller under en helg ringer BB på väg dagligen tills mor och barn rapporterats till barnmorska, nästföljande vardag. Följ upp vilken BMM som mamman varit inskriven på under graviditeten. Det kan vara så att hon gått i Uppsala på någon BMM, men det är den BMM som hon är folkbokförd i som har uppdrag fortsatt vård i hemmet och gör uppföljningen av mor och barn.

Barnmorskorna i Tierp har Bilicheck och gör hembesök och tar PKU, gäller vardagar.

Återbesök hos barnläkare med vikt och OAE sker ibland i Tierp men kan även bli i Uppsala pga. begränsade barnläkartider i Tierp. Barnmorskorna i Tierp bokar tiden till barnläkare och meddelar familjen.

Om Bilirubin behöver följas upp efter hemgång ta kontakt med BMM i Tierp 0293-202 65 för bokning av provtagningstid. Remissen skrivs av BB 96 E, 018-611 56 93 som gör beställningen i remisser och svar. Provet tas av Barnmorska från BMM.

Ge föräldrarna muntlig information, som gäller deras hemkommun.

Hänvisa gärna till information på respektive mottagnings hemsida.

Skicka med PKU remiss.

Ta Bilicheck före hemgång om möjligt.

Om inte Bilicheck är taget innan hemgång informera om att de kan behöva åka till Tierp dagen efter för kontroll av bilirubin.

Älvkarleby kommun

Skutskär, Älvkarleby, Älvkarelö, Långsand, Gårdskär, Marma tillhör Älvkarleby kommun.

Följ upp vilken BMM som mamman varit inskriven på under graviditeten. Det kan vara så att hon gått i Uppsala på någon BMM, men det är den BMM som hon är folkbokförd i som har uppdrag fortsatt vård i hemmet och gör uppföljningen av mor och barn.

Barnmorskan ringer upp familjen nästföljande vardag. När patienten går hem inför eller under en helg ringer BB på väg dagligen tills mor och barn rapporterats till barnmorska på respektive barnmorskemottagning.

Barnmorskan i Skutskär gör hembesök, tar bilicheck och PKU, gäller vardagar.

Återbesök hos barnläkare med vikt och OAE sker i Tierp.

Barnmorskorna i Skutskär bokar tiden till barnläkare och meddelar familjen.

Om Bilirubin behöver tas får familjen åka till Uppsala. Barnmorskorna i Skutskär har ingen möjlighet att ta blodprov som Bilirubin på de nyfödda. Familjen får då åka in till BB på väg eller BB 96 E. Remissen skrivs av BB 96 E, 018-611 56 93, som gör beställningen i remiss och svar.

Ge föräldrarna muntlig information, som gäller deras hemkommun.

Hänvisa gärna till information på respektive mottagnings hemsida.

Skicka med PKU remiss.

Ta Bilicheck före hemgång om möjligt.

Östhammars kommun

I Östhammars kommun finns det en barnmorskemottagning, Gimo BMM.

Gimo barnmorskemottagning ansvarar för: Alunda, Gimo, Österbybruk, Dannemora, Hargshamn, Norrskedika, Öregrund och Östhammar.

Följ upp vilken BMM som mamman varit inskriven på under graviditeten. Det kan vara så att hon gått i Uppsala på någon BMM, men det är den BMM som hon är folkbokförd i som har uppdrag fortsatt vård i hemmet och gör uppföljningen av mor och barn. Barnmorskan ringer upp familjen nästföljande vardag och kommer tillsammans överens om hur uppföljning ska vara. När patienten går hem inför eller under en helg ringer BB på väg dagligen tills mor och barn rapporterats till barnmorska, nästföljande vardag.

Barnmorskan i Gimo gör hembesök, tar Bilicheck och PKU, gäller vardagar. Återbesök hos barnläkare med vikt och OAE, sker på Östhammars vårdcentral.

Om Bilirubin behöver följas upp efter hemgång ta kontakt med lab i Östhammar för bokning av provtagningstid telefon 0173-88 153. Remissen skrivs av BB 96 E, 018-611 56 93 som gör beställningen i remisser och svar. Provet tas av lab i Östhammar/ Uppsala.

Ge föräldrarna muntlig information, som gäller deras hemkommun.

Hänvisa gärna till information på respektive mottagnings hemsida.

Skicka med PKU remiss.

Ta Bilicheck före hemgång om möjligt.

Patienter folkbokförda i annan region än Uppsala

Följs upp av BB på Väg på samma vis som Uppsala-familjer med undantaget att de inte får hembesök.

BB på Väg ringer dagligen fram till återbesöket.

Återbesök på BB på Väg.

Skrivs ut ”Hem inom 72h”.

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska