Fostermedicin

Stöd och information till barnmorskan i primärvården gällande fosterdiagnostik.

Nedan finner du som barnmorska information och stöd inför samtal med kvinnan/paret om fosterdiagnostik.

PM för rutiner vid information till kvinnan finns i DocPlus;  Information om fosterdiagnostik, samtalsstöd för barnmorska i primärvården 

Lathund för bokning av Ultraljudsundersökningar

KUB Tidsram

Kommentar

KUB blodprover Grav.vecka 10+0 - 11+0 Finn då marginal om datering enligt SM skiljer några dagar från BPU. Blodprovet har bäst detekteringsgrad i denna vecka och höjger kvalitén av KUB resutatet.
Vikt inför KUB ultraljudet Tas vid blodprovstagningen Patienten ska alltid vägas på BMM.
  Grav.vecka 12+3 - 13+3

Finn då marginal om dateringen enl. SM skiljer några dagar från BPU. Om graviditeten är > 12+3 kan vi göra datering. KUB ultraljudet kan i undantagsfall göras i v. 11+3 - 13+6.

Om kvinnan har högt BMI boka aldrig KUB <v.12.

BM skriver remiss för KUB. Informera patienten att det går att avboka via 1177.

Känd duplex Boka dubbeltid  

 

RUL Tidsram

Kommentar

RUL kan bokas i alla tidböcker  Grav.vecka >19+0 Det är då optimalt att göra ultraljudsundersökning av fosterhjärtat. Informera patienten om att det går att av- och omboka via mina vårdkontakter
RUL vid BMI <30 och KUB ej är gjord Grav.vecka >18+0 (Obs! minimum) Informera patienten om att det går att av- och omboka via mina vårdkontakter
RUL vid BMI >30 och KUB ej är gjord Grav.vecka >19+0 Informera patienten om att det går att av- och omboka via mina vårdkontakter
Känd duplex Boka dubbeltid  

Patient utan svenskt personnummer

Patient som är folkbokförd i annat land, dvs. som inte har svenskt per-sonnummer Betalar själv sitt besök. Detta ska göras i förhand via UppsalaCare (se Navet). Fakturan kan betalas online via Akademiska sjukhusets hemsida www.akademiska.se/uppsalacare. Patienten visar upp kvittot vid kassa-registrering före besöket vid Akademiska sjukhuset ingång 95/96.

Asylsökande vuxen måste kunna visa upp ett giltigt LMA-kort. Undantaget innan man erhållit sitt första LMA-kort är att kunna uppvisa ett asylkvitto,där datumet visar att man sökt asyl senast cirka 14 dagar dessförinnan.

Beställning av tolk vil ultraljudsundersökning

Ansvarig att avgöra om det behövs och i så fall beställa är barnmorskan i primärvården. I första hand telefontolk i 30 minuter.

Beställning sker via Tolkresurs, www.tolkresurs.se eller ring 0771-85 00 58. För asylsökande med LMA-nummer, uppge kundnummer 2486. Övriga kundnummer: 2382

För mer information ring sekreterare på fostermedicinska avdelningen:

018-611 57 24.