Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är en sammanslagning av kvalitetsregistren för mödrahälsovård fosterdiagnostik och förlossningsvård. Registret för mödrahälsovård har funnits sedan 1999 och registret för fosterdiagnostik sedan 2010.

Länk till Graviditetsregistret. Här hittar du, förutom inloggning till registret, patientinformation och väntrumsaffisch att ladda ner.

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Hitta på sidan