Mödra- och barnhälsovårdspsykolog

Målgrupper och rutin för remiss till Mödra- och barnhälsovårdspsykologen.

Målgrupper för Mödra- och barnhälsovårdspsykolger beskrivs i PM som ligger i DocPlus.

Vad som är viktigt att beskriva i remissen till Mödra- och barnhälsovårdspsykologen finns redovisat i PM som finns i DocPlus.

MBHV-psykolog kontakt

Leila Boström Syrjäoja
018-611 83 36

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Hitta på sidan