Lathund tidbok överburenhetskontroll

Lathund för rutiner vid bokning av Kontroll vecka 41 + 0 förlossningsavdelningen. Definition: graviditetslängd ≥ 287 dagar (vecka 41 + 0) . Mål: induktion 41+0 till 41+2. 

Se rutin i DocPlus: Överburenhet – induktion Barnmorskemottagning och Antenatalt centrum

Tid för överburenhetskontroll bokas i graviditetsvecka 40 + (vid sista kontrollen) av barnmorska på BMM och ev. SMVC eller Obstetriska Bedömningsmottagningen i den tidbok som heter ”Kontroll vecka 41”.  

Ange BP och ÖB samt om kvinnan är förstföderska: 1f; omföderska: 2f, 3f, 4f osv. i informationen i bokningsunderlaget.  

Det finns sex bokningsbara tider/ dag alla dagar i veckan: 

  • Klockan 07.45; 08.00; 08.15.  
  • Klockan 09.45; 10.00; 10.15.  

Aktuell tid för den enskilda kvinna anges i kallelsebrevet som lämnas till patienten. Om det är fullbokat ringer du som barnmorska förlossningen telefon 018-611 54 39 för att få en tid.  

Vid tidsbokning lördag och söndag

Välj datum för lördag eller söndag i kalendern så kommer tidbok för valt datum upp. Kvinnor som är bokade på helgen ringer innan de åker för att höra efter om det finns plats och om inte, får en ny tid senare på dagen. Telefon 018 611 57 00.  

Informera kvinnan om att det är viktigt att hon är på plats angiven tid och att det oftast är fler induktionsbedömningar, vilket kan innebära viss väntetid. Informera också om att induktion ibland kan behöva skjutas upp någon dag beroende på medicinska prioriteringar och utrymme. 

Ge muntlig och skriftlig information om induktion. Igångsättning av förlossning – Information om.

Kontakt

Lena Axén

Samordningsbarnmorska