Epidemiberedskapsplaner

Planerna beskriver hur länets smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård skall organiseras och ledas vid utbrott av smittsamma sjukdomar och epidemier.

Epidemiberedskapsplanen och beredskapsplanen är under revidering. 

Finns vid förfrågan.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala