Smittskydd

Smittskyddsenheten vid Region Uppsala arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och från människor i Uppsala län. Övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten i Uppsala län. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Kalender för smittskyddsenheten

Smittskyddsblad (slf.se)

Information från Smittskyddsläkarföreningen. Finns på flera språk.

SmiNet (folkhalsomyndigheten.se)

I SmiNet anmäler vården fall av smittsamma sjukdomar.

Anmälningsrutiner och smittspårning

Rutiner och blanketter för anmälan och smittspårning.

FRISK i förskolan

Hygienrutiner och kunskap om infektionssjukdomar på förskolor i Uppsala län.

Vaccinationer

Information om upphandlade vacciner för Uppsala län, informationsmaterial och dokument.

Infektioner

Här listas några av de sjukdomar som finns enligt smittskyddslagen.

Utbildning

Smittskyddsenheten har återkommande utbildnings- och informationsmöten.

Kontakt

För allmänna frågor skicka e-post till smittskydd@regionuppsala.se.
Telefon: 018-611 60 62


Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Smittskyddsenheten.