Smittskydd

Smittskyddsenheten vid Region Uppsala arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och från människor i Uppsala län. Övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten i Uppsala län. Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Tillfällig lösning för kliniska smittskyddsanmälningar

Det är fortsatta problem med databasen SmiNet och den elektroniska möjligheten för att göra kliniska smittskyddsanmälningar är fortfarande nedstängd.
Information från Folkhälsomyndigheten om hur ni tillfälligt gör kliniska anmälingar (pdf)

Ifyllda anmälningar skickas via internposten eller vanlig post till Smittskyddsenheten, Region Uppsala. Ej e-post!

Smittskydd i Uppsala län

Lagar, förordningar och föreskrifter

Kontakt

Vid frågor om var ni hittar Smittskyddsenhetens dokument/material så hänvisar vi er till vår myndighetsbrevlåda.

E-post: smittskydd@regionuppsala.se

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala