Frisk i förskolan

Frisk handlar om hygienrutiner och kunskap om infektionssjukdomar på förskolor i Uppsala län.

Frisk i förskolan

Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar.

Smittskyddsenheten i Region Uppsala har tagit fram materialet Frisk – frisk i förskolan, med syftet att förbättra hygienrutiner och öka kunskapen om infektionssjukdomar på förskolorna. Materialet kan användas på förskolan vid utbildning av personal och föräldrar samt när förskolan ska utarbeta hygieniska riktlinjer. På så sätt kan infektioner och smittspridning minskas. Även antibiotikabehovet bland barn minskar, vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.

Infektioner hos barn – smittguide

Läs om hur sjukdomar smittar och om barnet behöver vara hemma från förskolan eller skolan.

Styrande dokument och pedagogiskt material

Förlagan till materialet är en lätt bearbetning av liknande information från HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan) Västra Götaland. Materialet är fritt att använda av alla förskolor.

Affisch

Broschyrer

Kontakt

Dan Hammarström

Smittskyddssjuksköterska

Smittskydd