Kalender smittskydd

Smittskyddsenheten har återkommande utbildnings- och informationsmöten som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och övriga samarbetspartners.