Kommunal vård och omsorg

Information om smittskydd för personal inom hälso- och sjukvård i Uppsala län.

SÄBO - särskilt boende

Smittskydd - Behandling och profylax mot influensa på Säbo (docplus) januari - 2023

Vaccination - Hälsodeklaration (pdf)

Vaccination mot säsongsinfluensa är viktigt för äldre och dem med medicinska riskfaktorer eftersom influensa för dessa kan leda till svår sjukdom, pålagring med lunginflammation, sjukhusvård och död. Vaccination minskar risken betydligt. Influensavaccination ger dock inte ett komplett skydd hos de äldsta. Därför är influensavaccination av vård- och omsorgspersonal mycket viktig - det skyddar patienterna och vårdtagarna från att bli smittade. De som rekommenderas vaccination mot influensa och erhåller det kostnadsfritt är personer över 65 år, medicinska riskgrupper, gravida och vård- och omsorgspersonal.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (Folkhälsomyndigheten)

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg (Folkhälsomyndigheten)

Kontakt

Smittskydd

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Hitta på sidan