Migration

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av Region Uppsala. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få ett sådant erbjudande när de uppsöker sjukvården. Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

För uppdaterade versioner och revideringar

Kontakt

Smittskydd

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala