Gratis vaccination mot TBE för barn 1–18 år i Uppsala län 

2024-05-08

Från och med 7 maj är TBE vaccination gratis för barn och unga 1–18 år som är folkbokförda i Uppsala län.

Läs mer på TBE-vaccin för barn (regionuppsala.se)  

Samtliga dokument ses över och är under revidering för åldersspannet. 

Smittskydd - TBE vaccination   

Smittskydd - Vaccinsamordning – kostnadsfria vaccinationer och vaccinbeställning  

Uppdaterad broschyr med översättningar 

För information på arabiska, somaliska och tigrinja finns broschyren Vaccinera ditt barn mot TBE (översatt) Vaccinera ditt barn mot TBE (pdf)