Kikhosta ökar i Europa

2024-04-18

Information från Folkhälsomyndigheten.

I mars kommunicerades kikhosteläget i Europa av ECDC. En ökning ses i flera länder i Europa, vilket har fortsatt in i april, och ECDC påminner om vikten av vaccination och uppmärksamhet på symptom på kikhosta särskilt bland små barn.

Kikhosteläget i Europa; veckorapport från ECDC mars 

Nationell rapport

I Sverige har antalet rapporterade fall ökat en aning per månad sedan årsskiftet och börjar återgå till de nivåer som brukade ses innan pandemin, ingen kraftig ökning ses för tillfället. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är fortsatt viktigt, att liksom tidigare, arbeta för att upprätthålla en hög täckning av barnvaccinationsprogrammet och rekommendera vaccination av gravida samt liksom tidigare ha en hög uppmärksamhet på kikhoste-symptom och att tidigt testa och behandla spädbarn.

Under mars rapporterades totalt 46 fall varav 4 spädbarn (1-4 månader gamla). Majoriteten av fallen (70%) rapporterades från region Stockholm och Skåne under mars månad.  Fram till den 15 april hade 21 fall rapporterats för innevarande månad. Totalt är 123 fall varav 9 fall bland spädbarn rapporterade hittills under 2024.

Rapport från Region Uppsala

Vi ser även en lokal ökning av kikhosta under våren. Information har gått ut till elevhälsan i länet.

Tabellen visar endast bekräftade fall. Vi bedömer att det finns ett stort mörkertal. Det har rapporterats om hela familjer med kraftig och långvarig hosta, där endast en familjemedlem är provtagen.

Diagram över fall av kikhosta per månad 2021-2024.png