Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss

2024-06-18

På grund av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) i Sverige utfärdar Folkhälsomyndigheten, i samråd med Läkemedelsverket, nya kompletterande rekommendationer för handläggning av faryngotonsillit i öppenvård.

Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt

Smittskydd

018- 611 60 62

smittskydd@regionuppsala.se

Hitta på sidan