Mässlingsutbrott allt vanligare – vikten av vaccination inför utlandsresor

2024-02-19

Folkhälsomyndigheten rapporterar om en ökning av mässlingsfall i flera länder i Europa.

Antal fall av bekräftad mässling är fortfarande lågt i Sverige. 2023 rapporterades 11 fall nationellt och i Region Uppsala har vi inte haft något mässlingsfall sedan 2019.

Folkhälsomyndigheten rapporterar dock om en ökning av mässlingsfall i flera länder i Europa. Läs mer på Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)