Information till sjukvården angående handläggning av faryngotonsillit

2024-04-03

Information till sjukvården angående handläggning av faryngotonsillit med anledning av ökad förekomst av invasiva grupp A streptokocker (GAS)

NAG Strama uppmanar till ökad uppmärksamhet på allvarlig sjukdom och frikostighet med läkarbedömning vid misstanke om faryngotonsillit. Patienter som inte bedöms allvarligt sjuka i sin faryngotonsillit handläggs enligt gängse rekommendation, alltså snabbtest för streptokocker vid 3–4 Centorkriterier och antibiotikabehandling om snabbtestet då är positivt.

Dessutom rekommenderas att patienter med verifierad streptokocktonsillit informeras om att deras närstående bör vara extra uppmärksamma om de insjuknar med feber eller påverkat allmäntillstånd, och i så fall skyndsamt söka vård.

Information från Strama, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten (strama.se)