SmittUpp

SmittUpp är ett informationsbrev från smittskyddsenheten i Region Uppsala till medarbetare och samarbetspartners i Region Uppsala och länets kommuner, förvaltningar, vård och omsorgsverksamheter. Den ges ut en gång per kvartal via prenumeration och innehåller sammanfattningar av genomgångna epidemier, händelser och information om aktuella och kommande smittskyddsrelaterade händelser, riktlinjer, utbildningar, vaccinationer och annat som är relevant för vårdgivare och andra. Synpunkter och önskemål om innehåll kan framföras till Smittskyddsenheten.

SmittUpp nr 1 2023 

Vill du prenumerera på SmittUpp, anmäl dig via formuläret. 

Prenumerationsformulär

Kontakt

Smittskyddsenheten