STI/hiv-prevention och kondombeställning

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit.

Beställning av kondomer och annat material

Region Uppsala erbjuder kostnadsfria kondomer till befolkningen. Alla aktörer i Uppsala län som i sitt arbete möter och samtalar om sexuell hälsa omfattas av erbjudandet. En fast summa är avsatt för ändamålet.

Läs mer om beställning av kondomer, femidomer och glidmedel nedan.

Vem kan beställa?

De verksamheter som i Uppsala län möter och samtalar med befolkningen kring hiv/STI prevention och sexualitet (MVC, BMM, UM, gynmottagningar, primärvård, skolor) kan göra beställning. Önskemål från övriga intressenter hänvisas till hiv/STI samordnaren.

Leverans

För verksamheter inom Region Uppsala skickas beställningen via internposten. Intentionen är att leveransen ska komma inom två veckor efter genomförd beställning. För de aktörer som inte har möjlighet att få kondomer tillsänt via internpost så kan de hämta sin leverans på närmaste mottagning (ex. Ungdomsmottagning). Om så är fallet kommer beställaren meddelas om detta.

Stöd för kondomsamtal

Manual för kondomsamtal - kontakta STI-samordnaren vid intresse.

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige

Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige utgörs av Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Sörmland och Uppsala. Nätverket bildades år 2008 och syftar till att samverka kring hiv och STI-frågor.

Genom samverkan hoppas regionerna att STI-frågorna ska ges större tyngd, att det ska gå att finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt att möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen ska öka. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kontakt

Marie Björlin

STI-samordnare

Smittskydd

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala