Vaccin mot mpox till fler

Sverige har nu fått mer vaccin via EU och kan därför erbjuda fler personer med ökad risk att smittas av mpox vaccination. Två doser mpox-vaccin med 4 veckors mellanrum ger ett bra skydd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu oavsett ålder mpox-vaccination i första hand till

  • Män som har sex med män med ökad risk för mpox (flera eller nya sexuella kontakter)
  • Transpersoner som har sex med män med ökad risk för mpox
  • Personer som har sex med män mot ersättning.                   

Läs mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendation på Fler erbjuds vaccin mot mpox (folkhalsomyndigheten.se)

Personer som ingår i ovanstående grupper och är folkbokförda i Region Uppsala erbjuds vaccination.

Den som faller i ovanstående grupper och vill bli vaccinerad ska ringa till infektionsmottagning 2 på Akademiska Sjukhuset på telefon 018-6115623 för att boka två doser vaccin med en månads mellanrum, efter att ha svarat ja eller nej på fråga om grupptillhörighet och allergier.

Kontakt

Smittskyddsenheten

smittskydd@regionuppsala.se
018-611 00 00