Vaccin mot mpox till fler

Sverige har nu fått mer vaccin via EU och kan därför erbjuda fler personer med ökad risk att smittas av mpox vaccination. Två doser mpox-vaccin med 4 veckors mellanrum ger ett bra skydd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu oavsett ålder mpox-vaccination i första hand till

  • Män som har sex med män med ökad risk för mpox (flera eller nya sexuella kontakter)
  • Transpersoner som har sex med män med ökad risk för mpox
  • Personer som har sex med män mot ersättning.                   

Läs mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendation på Fler erbjuds vaccin mot mpox (folkhalsomyndigheten.se)

Personer som ingår i ovanstående grupper och är folkbokförda i Region Uppsala erbjuds vaccination.

Den som faller i ovanstående grupper och vill bli vaccinerad ska ringa till vaccinationsenheten på telefon 018-617 35 00 för att boka två doser vaccin med en månads mellanrum, efter att ha svarat ja eller nej på fråga om grupptillhörighet och allergier.

Anslag med information om mpox-vaccination för utskrift (pdf)

Kontakt

Smittskyddsenheten

smittskydd@regionuppsala.se
018-611 00 00