Vi arbetar på smittskydd

Välkommen att kontakta oss på smittskydd.

Telefon kontorstid: 018-611 60 62
e-post: smittskydd@regionuppsala.se 

Johan Edvin Nöjd
Smittskyddsläkare
018-611 92 30

Anna Gillman
Biträdande smittskyddsläkare
018-611 92 23

Anna-Karin Lidström
Biträdande smittskyddsläkare
018-617 01 44

Johan Hedlund
Enhetschef smittskyddsenheten inklusive strama
018-611 92 22

Jenny Kostov Kanebjörk
Gruppchef/Specialistsjuksköterska infektionssjukvård
018–611 20 07

Ylwa Blomkvist
Smittskyddssjuksköterska
018-611 03 86

Dan Hammarström
Smittskyddssjuksköterska
018-612 21 49

Magdalena Junghage
Smittskyddssjuksköterska
018-611 92 21

Anna Vestermark
Smittskyddsadministratör/registrator
018-611 92 25

Johan Landström
Smittskyddsadministratör
018-611 92 24 

Marie Björlin
STI-samordnare
018-611 03 85