Standardiserat vårdförlopp cancer

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) är ett förutbestämt definierat utredningsförlopp för en viss cancerdiagnos som ger förutsättningar för att förbättra vårdförloppet genom att korta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancerdiagnos omfattar:

  • Vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om cancer.
  • Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling.
  • Vilka maximala ledtider som gäller, dels för hela utredningsförloppet, dels för de olika utredningsåtgärder som ingår i förloppet.

Remittent som misstänker cancer skriver en remiss så att patienten kan utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp. Den som skriver remissen ska också ge information till patient om varför undersökningarna behöver göras, vad ett  standardiserat vårdförlopp är och vad som kommer att hända nu.

Diagnoser och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till SVF-koordinatorer, kontaktsköterskor och patientprocessledare för respektive diagnos.

Registrera SVF

Start av SVF ska registreras av den som tar emot remissen.

Kontakt

Akademiska sjukhuset

Ann Båth, samordnare SVF
018-611 57 31
ann.bath@akademiska.se

Camilla Woll, cancersamordnare
018-617 22 65
camilla.woll@akademiska.se

Lasarettet i Enköping

Åsa Andersson, verksamhetsutvecklare
0171-41 80 58
asa.ma.andersson@regionuppsala.se

Nära vård och hälsa

Ove Andersson, samordnare SVF
018-617 33 15
ove.andersson@regionuppsala.se

Hitta på sidan