Registrera SVF

Du ska registrera personer från 18 år som har vissa allvarliga symtom.

Vem ska registrera start av SVF?

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke skrivs av den som fastställt den välgrundade misstanken. Start av SVF ska då registreras av den som tar emot remissen. I de fall då den välgrundade misstanken uppstår vid en enhet som kommer att utföra utredningen krävs ingen remiss, men det ska ändå noteras i patientens journal och det administrativa systemet att utredning sker som en del i ett SVF.

Start av SVF

Beslut om misstanke/välgrundad misstanke om någon av cancerformerna. Klicka på respektive diagnos för att se vad du ska registrera. 
Lista över diagnoser som omfattas av SVF.

Start av första behandling eller avslut av SVF

  • Start av första behandling.
  • Eller överflyttning från/till annan region.
  • Eller avslut av SVF innan första behandling (på grund av ingen cancer, annan cancer, patientens val, medicinska skäl).

Du har även möjlighet att däremellan registrera utredning, MDK, första besök, diagnos, men det är inget måste.

Så registrerar du

Registrera standardiserat vårdförlopp i Cosmic genom att följa instruktionen: Dokumentationsriktlinje standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF (docplus).

I samband med att du registrerar i Cosmic registreras även KVÅ-koder, som används för att mäta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling. Se KVÅ-koder för samtliga diagnoser (RCC). 

Kontakt

Akademiska sjukhuset

Ann Båth, samordnare
018-611 57 31
ann.bath@akademiska.se

Marie Berggren, enheten för värdebaserad vård
018-617 16 38
marie.berggren@akademiska.se

Camilla Woll, cancersamordnare
018-617 22 65
camilla.woll@akademiska.se

Lasarettet i Enköping

Åsa Andersson, verksamhetsutvecklare
0171-41 80 58
asa.ma.andersson@regionuppsala.se

Nära vård och hälsa

Ove Andersson, samordnare SVF
018-617 33 15
ove.andersson@regionuppsala.se