Habiliteringshusläkare vid funktionsnedsättning

Habiliteringens husläkarmottagning är en liten primärvårdsverksamhet där läkaren sköter de allmänmedicinska hälsoproblemen i nära samverkan med kommunal hälso- och sjukvård, specialistläkare och personal vid habiliteringen. Vid mottagningen finns även sjuksköterska.

Grupper som erbjuds listning har en komplicerad medicinsk problematik som kräver samordning av vårdresurser och/eller personer som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har svårt att få sina behov tillgodosedda inom ordinarie primärvård.

Habiliteringens Husläkarmottagning är belägen vid Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 A i Uppsala. Mottagningen är normalt bemannad med läkare måndag– fredag. Personer från hela länet kan erbjudas listning.

Läkare

Vid mottagningen arbetar läkare (allmänspecialist) med sedvanliga uppgifter inom primärvård. Årsuppföljningar är en stor del av arbetet.

Vårdcentralernas ansvar

Vid akuta problem har personer som är listade vid Habiliteringens husläkarmottagning möjlighet att vända sig till närmsta vårdcentral.

För provtagning/provinlämning hänvisas också till närmsta vårdcentral alternativt Akademiska sjukhuset ingång 70.

Kontaktinformation

Besöksadress: Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala, röd uppgång, entréplanet. Specialanpassat mottagningsrum finns. Besök kan även ske i hemmet.

Telefon: tjänstesamtal rings via växeln 018-611 00 00

habhlm@regionuppsala.se