Habiliteringshusläkare vid funktionsnedsättning

På Habiliteringens husläkarmottagning sköter husläkaren de allmänmedicinska hälsoproblemen i nära samverkan med personal på habiliteringen samt specialistläkare.

Grupper som erbjuds listning har en komplicerad medicinsk problematik som kräver samordning av vårdresurser och/eller personer som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har svårt att få sina behov tillgodosedda inom ordinarie primärvård. Personer från hela länet kan erbjudas listning.

Läkare

En distriktsläkare och en läkare arbetar på mottagningen med sedvanliga husläkaruppgifter. En av dem arbetar med hälsokontroller för personer med olika syndrom, oavsett var personen är listad (Syndrommottagningen).

Husläkarmottagningen är belägen i habiliteringens lokaler på S:t Johannesgatan 28 A i Uppsala. Mottagningen är normalt bemannad med läkare måndag– fredag. Syndrommottagningen varannan tisdag.

Husläkarmottagningen besöker regelbundet habiliteringsenheterna i länet för mottagning för listade patienter där.

Stöd till övriga distriktsläkare

Distriktsläkare kan vid behov kontakta husläkarmottagningen på habiliteringen för rådgivning exempelvis inför intygsskrivande. Det finns möjlighet att i oklara fall skicka remiss för bedömning om patienten ska skötas via husläkarmottagningen på habiliteringen. Kontakta sekreterare på habiliteringen.

Vårdcentralernas ansvar

Vid akuta problem har personer som är listade på husläkarmottagningen på habiliteringen möjlighet att vända sig till närmsta vårdcentral.

För provtagning/provinlämning hänvisas också till närmsta vårdcentral alt Akademiska sjukhuset ingång 70.

Kontaktinformation

Besöksadress: Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala, Habiliteringen, röd uppgång, entréplanet. Specialanpassat mottagningsrum finns. Besök kan även ske i hemmet. Box 26074. 756 26 Uppsala.

Telefon: 018-611 62 13

Fax: 018-551790 (Inte akuta förfrågningar)

 

Kenneth Gustafsson

Slutat / Distriktsläkare

Stefan Eriksson

ST-läkare

Lisa Åblad

Sjuksköterska

Helena Gabrielsson

Medicinsk sekreterare