Stöd vid funktionsnedsättning

Inom Region Uppsala finns kunskap och hjälp för den som själv har funktionsnedsättning eller är närstående.

Demenskartläggning vid intellektuell funktionsnedsättning

Här hittar du kartläggningsinstrumentet Tidiga tecken som är avsett för dig som jobbar i gruppbostäder.

Habiliteringshusläkare

Personer med funktionshinder, och en komplicerad medicinsk problematik, kan bli listade på Habiliteringens husläkarmottagning.

LSS - Råd och stöd

Rådgivning och personligt stöd enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du beställer tolkning för döva och hörselskadade genom att kontakta Region Uppsalas tolkcentral för döva. Tolkservicen är kostnadsfri för den som har tolkbehovet.

Beställ tolk

Infoteket vänder sig till alla som vill veta mer om olika funktionsnedsättningar. Här kan du få kunskap, vägledning, tips och inspiration

Till Infoteket