LSS - Råd och stöd

Den som har stora och varaktiga funktionshinder kan ansöka hos Region Uppsala om Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Rådgivning och annat personligt stöd, i dagligt tal kallat Råd och stöd, är ett komplement till de insatser som ges av sjukvård, habilitering och rehabilitering. Det kan till exempel handla om:

  • Individuellt utformat expertstöd, kartläggning av behov.
  • Att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer, till exempel personliga assistenter, skolpersonal, förskolepersonal, personal inom boende och daglig verksamhet.
  • Stöd till anhöriga och närstående.

Råd och stöd ges av personal med särskild kunskap utifrån psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska aspekter av funktionsnedsättningen. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped eller annan yrkesperson. Insatsen Råd och stöd är kostnadsfri.

Vilka kan få råd och stöd enligt LSS?

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på vanligt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Närstående kan också ha rätt till insatsen råd och stöd.

Här finns LSS-ansökan.

Kontakt

LSS råd och stöd Region Uppsala

S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala