För VRI-team

Strama Region Uppsala slutenvård är verksamma på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. En ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer vid akuta infektioner är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaansvarig läkare

Som antibiotikaansvarig läkare är du en oumbärlig del i verksamhetens arbete för rationell antibiotikabehandling och minskad antibiotikaresistens. 

Genom länkarna som föjer nedan hittar du handlingsplaner och uppdragsbeskrivning för dig inom slutenvården som rör VRI, antibiotikaresistens och patientsäkerhet:

Ett hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut från 12 maj 2017.

Region Uppsalas övergripande handlingsplan för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens i docplus.

Se strategi, mål och handlingsplan i docplus för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens för Akademiska sjukhuset 2019-2020 i docplus.

Mål och handlingsplan för patientsäkerhet för Lasarettet i Enköping i docplus.

Hitta på sidan