Strama Region Uppsala

Strama Region Uppsala är en del av Smittskyddsenheten i regionen. Stramagruppen arbetar för att antibiotika ska användas klokt för att motverka uppkomst och spridning av resistenta bakterier. Vi är verksamma inom öppen- och slutenvård i hela Region Uppsala och samarbetar även med kommunerna och andra organisationer.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem över hela världen och kan försvåra behandling av infektioner. Ju mer onödig eller felaktig antibiotika som skrivs ut desto fler resistenta bakterier drivs fram. I Uppsala har en lokal Stramagrupp funnits sedan 1995 och vi ingår i ett nationellt nätverk av Stramagrupper som finns i alla län.

Strama i regionen

Öppenvård

Strama öppenvård fungerar som ett stöd för primärvård i offentlig och privat regi inom Region Uppsala. Målet är att antibiotikaanvändningen ska vara så ändamålsenlig som möjligt. Strama samarbetar även med kommunerna i länet.

Slutenvård

Strama Region Uppsala slutenvård är verksamma på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. En ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer vid akuta infektioner är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Tandvård

Här finns information om arbetet mot antibiotikaresistens särskilt riktad till tandvård.

Webbutbildningar och föreläsningar

Appen Strama Nationell

Kontakt

E-post: strama@regionuppsala.se
Adress: Ingång 16 BV, Akademiska sjukhuset

Gunilla Stridh Ekman

Apotekare