Strama Region Uppsala

Strama Region Uppsala arbetar för rationell användning av antibiotika och minskad antibiotikaresistens och är en del av Smittskyddsenheten i regionen.

För dig som är LSA - lokalt smittskydds- och antibiotikaansvarig

Hitta arbetsbeskrivningar och material till Strama-uppdrag.
Tre informationsblad bredvid varandra

För VRI-team

Läs uppdragsbeskrivning och handlingsplan för vårdrelaterade infektioner.

Beställ trycksaker och informationsmaterial

Skriv ut eller beställ trycksaker från Strama.
Flaska med medicin

Stramas statistik över antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens

Läs data över bland annat antibiotikaanvändningen inom Region Uppsala.

Webbutbildningar och filmer för läkare och annan vårdpersonal

Utbildningar och filmer om antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och VRI för primärvården och annan hälso- och sjukvård.

Praktisk app från Strama Nationell

Sammanfattade rekommendationer från Strama, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i app!

Kontakt

STRAMA Region Uppsala
Ingång 16 BV, Akademiska sjukhuset
strama@regionuppsala.se

Gunilla Stridh Ekman
Apotekare
E-post: gunilla.stridh.ekman@regionuppsala.se 
Telefon: 018-611 90 23

Jenny Kostov Kanebjörk
Specialistsjuksköterska
E-post: jenny.kostov.kanebjork@regionuppsala.se

Allmänläkare

Cecilia Eich
E-post: cecilia.eich@regionuppsala.se

Infektionsläkare

Erik Skog
E-post: erik.skog@akademiska.se

David Lennebratt
E-post: david.lennebratt@akademiska.se