Appen Strama Nationell

Strama Nationell är en applikation för mobiltelefon med sammanfattade rekommendationer från Strama, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Ladda ner applikationen via App Store och Google Play Store. Informationen i applikationen finns också på Stramas nationella webbplats.

Applikationen riktar sig till hälso- och sjukvården och har en särskild flik för behandling och profylax inom tandvård.

Rekommendationer för sjukhus

Rekommendationerna för sjukhus har sammanställts av en arbetsgrupp med infektionsläkare från hela landet efter nomineringar från landets infektionskliniker i samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen. Uppdatering sker årligen och därutöver vid behov.

Rekommendationer för primärvård

Rekommendationerna för primärvård är direkt tagna från broschyren ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”. Den är framtagen i ett samarbete mellan Strama, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Avsnittet uppdateras kontinuerligt.

Rekommendationer för tandvård

Rekommendationerna för tandvård är framtagna i samarbete med Tandvårds-Strama och baseras på Läkemedelsverkets rekommendationer om antibiotikabehandling från 2014 och profylax inom tandvård från 2012.

Information om App Strama Nationell