Webbutbildningar och filmer på externa webbplatser

Webbutbildningarna och filmer nedan riktar sig till dig som är läkare eller vårdpersonal inom primärvården eller annan hälso- och sjukvård så som tandvård. Utbildningarna rör främst antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens, svårläkta sår och vårdrelaterade infektioner.

Antibiotikasmart

Antibiotikasmart är en webbutbildning om antibiotika genom patientfall med kommentarer och kortfrågor organiserat i spelform. Webbutbildningen riktar sig till primärvården och har särskilt material som vänder sig till tandvården.

Sårsmart

Sårsmart är en webbutbildning om svårläkta sår, antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Den riktar sig främst till läkare i primärvård men även andra professioner och verksamheter som kommer i kontakt med svårläkta sår.

VRI-smart

VRI-smart är en utbildning om hur vårdrelaterade infektioner (VRI) kan förbyggas. Den riktar sig till läkare och annan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården.

Nationella Stramas filmer om vanliga infektioner

På sin hemsida har nationella Strama ett antal informations- och utbildningsfilmer om vanliga infektioner. Filmerna riktar sig till vårdpersonal.

STRAMA Region Uppsala
Ingång 16 BV, Akademiska sjukhuset
strama@regionuppsala.se

Gunilla Stridh Ekman
Apotekare
E-post: gunilla.stridh.ekman@regionuppsala.se 
Telefon: 018-611 90 23