Webbutbildningar och föreläsningar på externa webbplatser

Webbutbildningarna och föreläsningen nedan riktar sig till dig som är läkare eller vårdpersonal inom primärvården eller annan hälso- och sjukvård så som tandvård. Utbildningarna rör främst antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens, svårläkta sår och vårdrelaterade infektioner.

Antibiotikasmart

Antiobiotikasmart är en webbutbildning om antibiotika genom patientfall med kommentarer och kortfrågor organiserat i spelform. Webbutbildningen riktar sig till primärvården och har särskilt material som vänder sig till tandvården.

Sårsmart

Sårsmart är en webbutbildning om svårläkta sår, antibiotikaanvänding och antibiotikareistens. Den riktar sig främst till läkare i primärvård men även andra professioner och verksamheter som kommer i kontakt med svårläkta sår.

VRI-smart

VRI-smart är en utbildning om hur vårdrelaterade infektioner (VRI) kan förbyggas. Den riktar sig till läkare och annan vårdpersona inom hälso- och sjukvården.

Föreläsning om svårläkta sår hos äldre (youtube)

Av Hanna Wickström, allmänläkare och forskare i Blekinge. Undervisningsmaterial kopplat till Svenska HALT. Ett projekt i samverkan mellan Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior Alert. Mätningar av vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning på äldreboenden. Målet är att förebygga förekomsten av infektioner och att ha en klok användning av antibiotika för att motverka biverkningar och antibiotikaresistens.