Vård i hemmet och på boende

Om särskilda boenden och enheter med korttidsinriktning

Läs mer på sidan Särskilda boenden.

Medicinsk vägledning

För dig som är kommunal boendepersonal.

Läs mer på sidan Medicinsk vägledning.

Mobilt närvårdsteam

Vi har ett gemensamt närvårdsteam i Uppsala län.

Läs mer på sidan Mobilt närvårdsteam.

Beredskapsjouren

Information och blanketter för dig som arbetar i beredskapsjouren.

Läs mer på sidan Beredskapsjouren i Uppsala län.