Medicinsk vägledning för kommunal boendepersonal

Här finns vägledning i hälso- och sjukvårdsfrågor, för dig som arbetar på korttidshem och boende (LSS) för barn och ungdomar i Uppsala län.

Hälso- och sjukvårdsansvaret på dessa kommunala enheter har sjuksköterskor på Region Uppsalas habilitering. Det innefattar ansvar för rutiner, utbildning och rådgivning.

Dokument

Kontakt

Habiliteringens medicinska enhet

Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala
Telefontider: Mån - Fre 9-12 (Ej helgdagar)

Hitta på sidan