Medicinsk vägledning för kommunal boendepersonal

Här finns vägledning i hälso- och sjukvårdsfrågor för dig som arbetar på korttidsboende, barnboende eller Hem för vård eller boende (HVB) i Uppsala län.

Habiliteringens medicinska enhet har hälso- och sjukvårdsansvar vid namngivna enheter i kommunerna inom regionen. Ansvaret består i första hand av att skapa rutiner, ge utbildning och rådgivning kring läkemedelshantering och andra aktuella hälso- och sjukvårdsåtgärder.  

Dokument

Hitta på sidan