Mobilt närvårdsteam

Mobilt närvårdsteam är ett hembesöksteam med läkare och sjuksköterska.

Mobilt närvårdsteam erbjuder hembesök hos äldre personer med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning. Patienten har möjlighet att få medicinsk bedömning i hemmet eller på särskilt boende istället för att besöka vårdcentral eller sjukhus. Mobilt närvårdsteam är också ett stöd för kommunens sjuksköterskor som kan få rådgivning i sin handläggning av vårdärenden.

Mobilt närvårdsteam har möjlighet att direktinlägga patienter vid Närvårdsavdelningen i Uppsala, Närvårdsenheten i Östhammar och vid geriatriken i Tierp och Uppsala. Utöver dessa finns även möjlighet att direktinlägga patienter som behöver vård på medicinsk vårdavdelning på Akademiska sjukhuset.

Kontakt

Det är enbart kommunens och ambulanssjukvårdens sjuksköterskor, vårdcentralernas personal samt sjuksköterskor på 1177 som kan ta direktkontakt med Mobilt närvårdsteam.

Hitta på sidan