Mobilt närvårdsteam

Mobilt närvårdsteam är ett hembesöksteam med läkare och sjuksköterska.

Mobilt närvårdsteam erbjuder hembesök hos äldre personer med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning. Patienten har möjlighet att få medicinsk bedömning i hemmet eller på särskilt boende istället för att besöka vårdcentral eller sjukhus. Mobilt närvårdsteam är också ett stöd för kommunens sjuksköterskor som kan få rådgivning i sin handläggning av vårdärenden.

Teamet har möjlighet att direktinlägga patienter vid Närvårdsavdelningarna inom Region Uppsala samt några medicinska vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset.

Insatser sker alltid på vårdbegäran från annan vårdverksamhet inom regionen såsom sjuksköterska inom den kommunala primärvården, 1177 på telefon, ambulanssjukvården eller vårdcentral.

Kontaktuppgifter för vårdpersonal

Det är enbart kommunens, ambulanssjukvårdens och vårdcentralernas personal samt sjuksköterskor på 1177 som kan ta direktkontakt med Mobilt närvårdsteam.

Patienter hänvisas till 1177.