Hygienrutiner och smittämnen

Styrande dokument för hygienrutiner och smittämnen för dig som arbetar inom vård och omsorg i Uppsala län.

Kommunal vård

Hygienrutiner och riktlinjer som gäller för kommunal vård.

Sjukhusvård

Hygienrutiner och riktlinjer som gäller för sjukhusvård.

Nära vård och hälsa

Hygienrutiner och riktlinjer som gäller för nära vård och hälsa.

Kontakt

vardhygien@regionuppsala.se

Direkttelefon: 018-611 39 02 (helgfria vardagar 8-16)