Hygienrutiner och smittämnen

Styrande dokument för hygienrutiner och smittämnen för dig som arbetar inom vård och omsorg i Uppsala län.

Länsgemensamma hygienrutiner och riktlinjer

Styrande dokument för hygienrutiner och riktlinjer inom kommunal vård, sjukhusvård, nära vård och hälsa samt tandvård.

Kommunal vård

Utöver länsgemensamma hygienrutiner och riktlinjer finns följande för kommunal vård:

Sjukhusvård

Utöver länsgemensamma hygienrutiner och riktlinjer finns följande för sjukhusvård:

Nära vård och hälsa

Utöver länsgemensamma hygienrutiner och riktlinjer finns följande för Nära vård och hälsa:

Tandvård

Utöver länsgemensamma hygienrutiner och riktlinjer finns följande för tandvård:

Kontakt

vardhygien@regionuppsala.se

Direkttelefon: 018-611 39 02 (helgfria vardagar 8-16)