Kontakt hygiensköterska kommunal vård

Här hittar du ansvarig hygiensjuksköterska för respektive kommun eller vårdgivare.

Uppsala län

Enköping, Fredrik Idving
Heby, Anna Gustafsson
Håbo, Johanna Kangas
Knivsta, Johanna Kangas
Tierp, Oskar Sjögren
Älvkarleby, Oskar Sjögren
Östhammar, Susanne Bergholm
Uppsala, Pip Engkvist och Karin Karlsson

Uppsala

Attendo Orgelgatan, Ingrid Isaksson
Andreas Ands minne, Pip Engkvist
Balder, Pip Engkvist
Bernadotte, Anna Gustafsson
Björkgården, Susanne Bergholm
Björklingegården, Oskar Sjögren
Dalbyhemmet, Anna Gustafsson
Ebbagården, Karin Karlsson
Eriksdalsgården, Karin Karlsson
Ferlin, Pip Engkvist
Fortuna- Onnela, Pip Engkvist
Glimmervägen, Karin Karlsson
Granbommen, Oskar Sjögren
Gutasund, Anna Gustafsson
Hagundagården, Anna Gustafsson
Hasselparken, Pip Engkvist
Höganäs, Pip Engkvist
Juliahemmet, Karin Karlsson
Kapellgärdet norra, Ingrid Isaksson
Karl-Johansgården, Karin Karlsson
Liljeforstorg 4, Pip Engkvist
Lillsjögården, Susanne Bergholm
Linné, Pip Engkvist
Lundgården, Oskar Sjögren
Myrbergska, Karin Karlsson
Nora växelvård, Pip Engkvist
Råbyvägen, Pip Engkvist
Sandelska huset, Karin Karlsson
Skogsgården, Oskar Sjögren
Stenhagen, Anna Gustavsson
Svartbäcksgården, Karin Karlsson
Topelius, Karin Karlsson
Tunåsen, Karin Karlsson
Vigmund, Susanne Bergholm
Villa hovstallet, Ingrid Isaksson
Villa Salabacke, Ingrid Isaksson
von Bahr, Susanne Bergholm
Västergården, Karin Karlsson
Årstagården, Pip Engkvist

LSS, ordinärt boende med hemtjänst och hemsjukvård, Susanne Bergholm och Pip Engkvist

Övrigt

Hjälpmedelscentralen (Palmbladsgatan), Susanne Bergholm

Hitta på sidan