Vårdhygien för nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Mätning av basala hygien- och klädrutiner och utbildningsmaterial för dig som jobbar inom nära vård och hälsa.