Kontakt hygiensjuksköterska nära vård och hälsa

Ansvariga hygiensjuksköterskor för nära vård och hälsa och privata vårdgivare.

Hygiensamordnare nära vård och hälsa

Lisa Lundberg, vård- och patientsäkerhetsstrateg, lisa.lundberg@regionuppsala.se

Åsa Palmqvist, verksamhetsutvecklare, asa.palmqvist@regionuppsala.se

Hygiensjuksköterskor

Anna Gustafsson
Fredrik Idving
Ingrid Isaksson
Johanna Kangas
Karin Karlsson
Oskar Sjögren
Pip Engkvist
Susanne Bergholm

Nära vård och hälsa

VO Centrala staden, Pip och Ingrid
VO Enköping, Fredrik och Johanna
VO Funktionshinder, Susanne och Anna
VO Gottsunda, Karin och Oskar
VO Kungsgärdet, Pip och Ingrid
VO Tierp, Karin och Oskar
VO Årsta, Susanne och Anna
VO Östhammar, Susanne och Anna

Privata vårdcentraler

Capio vårdcentral Enköping, Johanna och Fredrik

Capio vårdcentral Liljefotstorg, Ingrid och Pip

Capio vårdcentral Sävja, Karin och Oskar

Centrumkliniken Uppsala, Ingrid och Pip

Enköpingshälsan, Johanna och Fredrik

Familjeläkarna Bålsta, Johanna och Fredrik

Familjeläkarna Kapellgärdet, Ingrid och Pip

Familjeläkarna Luthagen, Johanna och Fredrik

Familjeläkara Rosendal, Ingrid och Pip

Familjeläkarna Skokloster, Johanna och Fredrik

Familjeläkarna Wallingatan, Johanna och Fredrik

Hälsohuset Enköping, Johanna och Fredrik

Kåbohälsan, Ingrid och Pip

Läkarhuset Enköpings vårdcentral, Johanna och Fredrik

Meliva vårdcentral Aros, Ingrid och Pip

Meliva vårdcentral Ekeby, Ingrid och Pip

Meliva vårdcentral Kungshörnet, Ingrid och Pip

Meliva vårdcentral Lindbacken, Ingrid och Pip

Nyby vårdcentral, Karin och Oskar

Praktikertjänst Bålstadoktorn, Johanna och Fredrik

Praktikertjänst Bålstadoktorn Skokloster, Johanna och Fredrik

Praktikertjänst Knivsta Läkargrupp, Johanna och Fredrik

Praktikertjänst Luthagens vc, Ingrid och Pip

Praktikertjänst Rosendals vc, Karin och Oskar

Praktikertjänst Ultuna vc, Karin och Oskar

Praktikertjänst Öregrunds vc, Anna och Susanne

Uppsala Barncentrum och vårdcentral, Karin och Oskar

Uppsala Närakut Aleris, Karin och Oskar