Vårdhygien för tandvård

Utbildningsmaterial för dig som arbetar inom tandvården.

Kontakt

Ansvariga hygiensjuksköterskor för tandvården.

Fredrik Idving
018-611 39 08
fredrik.idving@regionuppsala.se

Karin Karlsson
018-611 39 67
karin.karlsson@regionuppsala.se