Vårdhygien för sjukhusvård

Utbildningsmaterial och mätning av basala hygien- och klädrutiner för dig som jobbar inom sjukhusvården.

Mätning av basala hygienrutiner och klädregler

Alla enheter ska mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Observation av 10 personer per vårdmoment ska genomföras 1 gång i månaden från 10 januari.

Mätutbildning

Vi rekommenderar att du som mäter går en mätutbildning. Du hittar utbildningstillfällen i vår kalender

Material för inrapportering

Kontakt för frågor om mätning

Anette Farkhooy

Vårdutvecklare

David Thunborg

Vårdutvecklare