Kontaktuppgifter hygiensjuksköterska sjukhusvård

Ansvarig hygiensjuksköterska per verksamhetsområdet på Akademiska sjukhuset och för övriga förvaltningar och verksamheter.

Akademiska barnsjukhuset, Johanna Kangas

Akademiska laboratoriet, Ingrid Isaksson

Akutsjukvård och internmedicin, Karin Karlsson

Ambulanssjukvård, Karin Karlsson

Anestesi- och intensivvård, Oskar Sjögren

Arbets- och miljömedicin, Oskar Sjögren

Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Oskar Sjögren

Blod- och tumörsjukdomar, Oskar Sjögren

Geriatrik, Oskar Sjögren

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Anna Gustafsson

Infektionssjukdomar, Pip Engkvist

Kirurgi, Susanne Bergholm

Kvinnosjukvård, Johanna Kangas

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it, Ingrid Isaksson

Neuro, Anna Gustafsson

Ortopedi och handkirurgi, Ingrid Isaksson

Plastik- och käkkirurgi, Pip Engkvist

Psykiatri, Susanne Bergholm

Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Anna Gustafsson

Specialmedicin, hud och reumatologi, Johanna Kangas

STA (steriltekniska avdelningen), Pip Engkvist

Thoraxkirurgi och -anestesi, Karin Karlsson

Urologi, Susanne Bergholm

Ögonsjukdomar, Pip Engkvist

Öron-, näs- och halssjukdomar, Pip Engkvist

Transport, vaktmästare, övrig servicepersonal, Karin Karlsson

Övriga förvaltningar och verksamheter

Barn- och ungdomshabiliteringen, Folke Bernadotte regionhabilitering (tillhör Akademiska sjukhuset, Johanna Kangas

Elisabethsjukhuset, Ingrid Isaksson

Enköpings lasarett, Fredrik Idving