Listning av patient

I Region Uppsala är det Husläkarkansliet som svarar på frågor kring listning hos husläkare, barnavård och särskilt boende.

Det är endast möjligt att registrera invånare som har ett fullständigt personnummer.

Kapiteringslistor

Kapiteringsersättningen är en av de ersättningarna som Region Uppsala betalar ut årligen till varje vårdcentral i regionen per listad patient enligt ålderskala och Region Uppsalas ersättningsmodell.

Nedan finns kapiteringslista per månad för respektive verksamhet. Listorna visar antalet av- och pålistade patienter per verksamhet per månad.

Vi uppdaterar listorna en gång i månaden. Behöver du ha material att jämföra med så rekommenderar vi att du själv sparar ner listorna varje månad.

Kapiteringslista vårdcentraler

Kapiteringslista BVC

Kapiteringslista MVC

Kapiteringslista läkemedel

Kapiteringslista särskilt boende

Sammanställning vårdcentraler

Kontakt

Husläkarkansliet

Besöksadress: Uppsala Business Park, Virdings Allé 26, Uppsala

Hitta på sidan