Listning av patient

I Region Uppsala är det Husläkarkansliet som svarar på frågor kring listning hos husläkare, barnavård och särskilt boende.

Du kan endast registrera invånare som har ett fullständigt personnummer.

Kontakt

Husläkarkansliet
Resurscentrum Region Uppsala
UBP

Funktionsbrevlåda

huslakarkansliet@regionuppsala.se

Husläkarkansliet

Besöksadress: Uppsala Business Park, Virdings Allé 26, Uppsala