Listning av patient

I Region Uppsala är det Husläkarkansliet som svarar på frågor kring listning hos husläkare, barnavård och särskilt boende.

Det är endast möjligt att registrera invånare som har ett fullständigt personnummer.

Områdesansvar för folkbokförda och listade patienter

Invånarna behöver inte välja någon vårdcentral eller husläkare för att bli listad vid en mottagning. Invånare som inte gör något eget val, nyinflyttade eller nyfödda blir automatiskt listade på närliggande vårdcentral.

Områdesansvaret för folkbokförda invånare fördelas automatiskt mellan vårdcentralerna enligt en geografisk närhetsprincip. Den bygger på invånarnas folkbokföringsadress och vilken vårdcentral som ligger närmast fågelvägen.

Kartor över respektive vårdcentrals upptagningsområde

Upptagningsområde – Husläkarlistning.

Upptagningsområde – BVC-listning.

Kapiteringslistor

Kapiteringsersättningen är en av de ersättningarna som Region Uppsala betalar ut årligen till varje vårdcentral i regionen per listad patient enligt ålderskala och Region Uppsalas ersättningsmodell.

Nedan finns kapiteringslista per månad för respektive verksamhet. Listorna visar antalet av- och pålistade patienter per verksamhet per månad.

Vi uppdaterar listorna en gång i månaden. Behöver du ha material att jämföra med så rekommenderar vi att du själv sparar ner listorna varje månad.

Kontakt

Adress: Husläkarkansliet, Resurscentrum Region Uppsala, plan 1, 751 85 Uppsala

E-post: huslakarkansliet@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 62 00

Telefontider: vardagar 9-11, 13-15

Fax: 018-10 33 23