Listning av patient

I Region Uppsala är det Vårdvalsenheten som svarar på frågor kring listning hos läkare, barnavård och särskilt boende.

Det är endast möjligt att registrera invånare som har ett fullständigt personnummer.

Områdesansvar för folkbokförda och listade patienter

Invånarna behöver inte välja någon vårdcentral eller läkare för att bli listad vid en mottagning. Invånare som inte gör något eget val, nyinflyttade eller nyfödda blir automatiskt listade på närliggande vårdcentral.

Områdesansvaret för folkbokförda invånare fördelas automatiskt mellan vårdcentralerna enligt en geografisk närhetsprincip. Den bygger på invånarnas folkbokföringsadress och vilken vårdcentral som ligger närmast fågelvägen.

Kartor över respektive vårdcentrals upptagningsområde

Upptagningsområde – Vårdvalslistning.

Upptagningsområde – BVC-listning.

Kapiteringslistor

Kapiteringsersättningen är en av de ersättningar som Region Uppsala betalar ut årligen till varje vårdcentral i regionen per listad patient enligt åldersskala och Region Uppsalas ersättningsmodell.

Kapiteringslistorna uppdateras varje månad och finns tillgängliga för vårdgivare via rapportverktyget SAS. Listorna visar antalet av- och pålistade patienter per verksamhet per månad. 

Huldra

Huldra är ett patientlistningssystem som används av BVC, MVC, vårdvalsenheten, vårdcentraler samt BB. Läs mer och logga in

Kontakt

Adress: Vårdvalsenheten, Resurscentrum Region Uppsala, plan 1, 751 85 Uppsala

E-post: vardval@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 62 00

Telefontider: vardagar 9–11 och 13–15.