Vårdgaranti

Till vårdgarantienheten kan patienten vända sig för att få hjälp att finna en annan vårdgivare när den egna regionen inte kan erbjuda besök hos specialist eller behandling/operation inom vårdgarantitiden.

Vårdgarantienheten kan även på uppdrag från verksamheten hjälpa till att slussa C-länspatienter till andra vårdgivare när väntetiden till första besök överskrider vårdgarantitiden.

På enheten arbetar erfaren vårdpersonal som gärna kommer och informerar om vårdgaranti, vårdval och valfrihet i vården på era arbetsplatser.

Vill du läsa mer om vårdgaranti så kan du besöka 1177.se

Relaterad information

Länk till Sveriges Kommuner och Regioners information om väntetider i vården.

Väntetider i vården

Kontakt

Vårdgarantienheten, plan 1
Resurscentrum Region Uppsala
751 85 Uppsala

E-post: vardgaranti@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 60 60
Vardagar mellan 09.00-15.00 (variationer kan förekomma)

Fax: 018-55 87 30