Vårdgaranti

Till vårdgarantienheten kan patienten vända sig för att få hjälp att finna en annan vårdgivare när den egna regionen inte kan erbjuda besök hos specialist eller behandling/operation inom vårdgarantitiden.

Vårdgarantienheten kan även på uppdrag från verksamheten hjälpa till att slussa C-länspatienter till andra vårdgivare när väntetiden till första besök överskrider vårdgarantitiden.

På enheten arbetar erfaren vårdpersonal som gärna kommer och informerar om vårdgaranti, vårdval och valfrihet i vården på era arbetsplatser.

När gäller vårdgarantin?

Vårdgaranti reglerar inte om eller vilken vård som ska ges.

Vårdgaranti reglerar endast inom vilka tidsgräns man ska erbjudas den vård som behörig vårdpersonal beslutat om att man ska få.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Vill du läsa mer om vårdgaranti så kan du besöka 1177.se

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om vårdgarantin.

Väntetider i vården

Länk till Sveriges kommuner och regioners webbplats med sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Kontakt

Vi hanterar bara allmänna frågor om vårdgaranti och valfrihet på mejl. Om frågan innehåller personuppgifter, hänvisa patienten att logga in via 1177 för att kontakta sin vårdmottagning.

Använd dig av (åberopa) vårdgarantin - 1177

Adress: Vårdgarantienheten, plan 1, Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala

E-post: vardgaranti@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 60 60, måndag till fredag 09.00-11.00