För dig som jobbar med vårdgaranti inom primärvården

För primärvården innebär vårdgarantin två saker: patienten har rätt att få kontakt med primärvården samma dag som den söker hjälp för ett hälsoproblem. Patienten har också rätt att få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar vid ett nytt eller oväntat och kraftigt försämrat hälsotillstånd, eller vid utebliven behandlingseffekt.

Frågor och svar om tidsgränser

Frågor och svar om avvikelser

Frågor och svar om ny medicinsk bedömning

Frågor och svar om administration

Stödmaterial

Stödmaterial till olika åtgärder som du i verksamheten kan använda för att förbättra uppfyllnaden av vårdgarantin lokalt.

Utbildningar inom telefonrådgivning och vårdgaranti

Vi erbjuder grundutbildning och fortsättningsutbildning i telefonrådgivning. För mer information och anmälan se/sök i PingPong:

  • Grundutbildning i telefonrådgivning
  • Fortsättningsutbildning i telefonrådgivning

Digitalt forum för dig som arbetar inom primärvården

Chefer och medarbetare som arbetar inom primärvården har möjlighet att delta på ett öppet digitalt forum om tillgänglighet och statistik. Syftet är att regelbundet via Teamsmöten erbjuda stöd och svara på frågor. Mötena anpassas utifrån deltagarnas frågor och det finns även möjlighet att arbeta i SAS Viya.

Forumet hålls under hösten 2023 klockan 14.45–15.15 den 7 september, 28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november och 21 december.

Ingen föranmälan krävs, ansluta via Teams-länk (samma länk vid varje tillfälle).

Kontakt

Annica Abrahamsson

Gruppchef