Allmän tandvård för barn och unga

Avtal och regelverk till dig som önskar skriva tandvårdsavtal med Region Uppsala.

Här hittar du information om allmän barn- och ungdomstandvård.

Barn och ungdomsavtal.

Ansök om anslutningsavtal (skrivbar pdf).

Regelverk.

Regelverk för allmän tandvård för barn och unga 2020 (Docplus, öppnas i nytt fönster).

Ersättning 2023.

Ersättningen för tandvårdsbesök för 3- till och med 23-åringar (kalenderår) är 1 440 kronor per patient och år. Ersättningen för hälsosamtal för 2-åringar är 672 kronor per genomfört samtal.

Administrera tandvård.

För att administrera tandvård (till exempel lista barn till kliniken) gör du i Libretto som du hittar via it-system.

Valbara privata tandläkare.

Förteckning över valbara privata tandläkare (docplus).

Remissmallar till Folktandvårdens specialister

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala