Allmän tandvård för barn och unga

Avtal och regelverk till dig som önskar skriva tandvårdsavtal med Region Uppsala.

Här hittar du information om allmän barn- och ungdomstandvård.

Barn och ungdomsavtal

Ansök om anslutningsavtal (skrivbar pdf, öppnas i nytt fönster)

Regelverk

Regelverk för allmän tandvård för barn och unga 2020 (öppnas i nytt fönster)

Ersättning 2021

Ersättningen för tandvårdsbesök för 3- till och med 23-åringar (kalenderår) är 1 392 kronor per patient och år.

Ersättningen för hälsosamtal för 2-åringar är 649 kronor per genomfört samtal.

Administrera tandvård

För att administrera tandvård (till exempel lista barn till kliniken) gör du i Libretto som du hittar via it-system.

Valbara privata tandläkare

Kontakt

E-post till funktionsbrevlåda för tandvård.

E-post: intyg.tandvard@regionuppsala.se

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27, 753 31 Uppsala