Remissmallar till Folktandvårdens och Käkkirurgens specialister

Med ifyllda mallar underlättas triagering av inkomna remisser, ökar patientsäkerheten, förtydligas frågeställningar och specialisterna får bättre underlag för att kunna ge bästa möjliga vård. Mallarna kan väljas direkt i Folktandvårdens T4-journalsystem medan privata tandvården ska kopiera in det textavsnitt som avspeglar den remiss som ska skickas till Folktandvårdens specialisttandvård och däri fylla i efterfrågad information. Från 2023-01-01 kommer remisser där avsedd mall inte använts att avvisas med uppmaning att använda rätt mall.

Remissmallar till Folktandvårdens och Käkkirurgens specialister

Kontakt

Anna-Cari Lindh

Cheftandläkare