Tandreglering

Varje år erbjuds cirka 1 100 barn och unga tandreglering på Region Uppsalas bekostnad. Erbjudandet gäller patienter folkbokförda i Uppsala län som av Folktandvårdens tandregleringsspecialist bedöms ha behov av tandreglering. Patienten kan välja privat eller offentlig vårdgivare.

Privata tandregleringsspecialister måste ha avtal med Region Uppsala. Ortodontister i hela landet kan ansöka om att bli godkända.

Ansök om avtal

Ansökan samt aktuellt förfrågningsunderlag för vårdval tandreglering

Ansökan tandreglering.

Ersättning 2021

Tandregleringsbehandling ersätts med 28 884 kronor per behandling. Komplicerad interceptiv behandling ersätts med 11 820 kronor per behandling.

Tandregleringsspecialister

Barn och unga som är folkbokförda i Uppsala län behöver bli bedömda av Folktandvårdens tandregleringsspecialister för att få avgiftsfri tandreglering. De erbjuds då behandling på Region Uppsalas bekostnad.

2019 höjdes åldern för avgiftsfri behandling till det kalenderår man fyller 23 år. De patienter som bedöms vara i behov av tandreglering får ett personligt brev med information från Region Uppsala.

Tandregleringsspecialist kan väljas inom Folktandvården eller de privata tandläkare som har avtal med Region Uppsala. Dessa kliniker finns på 1177.se.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala

Hitta på sidan