Tandvårdsstöd, Region Uppsala

Här finns information och blanketter som du som arbetar inom vård och omsorg ska känna till och använda vid identifiering och information om uppsökande munhälsobedömning till berättigade länsinnevånare.

Här hittar du blanketter som ska användas i samband med

• nödvändig tandvård (N)
• tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F)
• tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)
• uppsökande munhälsobedömning (U)

Administrera tandvård

För att administrera tandvård (till exempel utfärda tandvårdsintyg eller förhandsbedöma tandvård), i Symfoni via it-system.

Kontakt

E-post till funktionsbrevlåda för tandvård.

E-post: intyg.tandvard@regionuppsala.se

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Storgatan 27, 753 31 Uppsala