Har du förlorat en familjemedlem eller nära vän och har svårt att hantera sorgen? Få hjälp med KBT via nätet.

Vi söker personer som lider av sin sorg till en behandlingsstudie vid Nära vård och hälsa, Region Uppsala. När sorgereaktionen efter att ha förlorat en närstående blir långvarig och påverkar ditt liv kan det vara tecken på en diagnos som kallas komplicerad sorg.

Komplicerad sorg kännetecknas av intensiv och långvarig sorg, med en stark längtan efter den bortgångna, och med svårigheter att acceptera förlusten och att fortsätta livet utan den som dött.

KBT står för kognitiv beteendeterapi, och är en terapiform som kan vara hjälpsam vid flera olika former av psykisk ohälsa. KBT kan vara ett bra sätt att jobba med sådant som hindrar dig i ditt liv. Syftet med behandlingen är att du ska må bättre på sikt.

Syftet med studien är att vi vill undersöka hur en internetförmedlad behandling för komplicerad sorg upplevs av deltagarna och om symptom på komplicerad sorg minskar av behandlingen. För att vara med i studien ska du ha fyllt 18 år och det ska ha gått minst sex månader sedan förlusten.

Behandlingen förmedlas genom behandlingsplattformen Stöd och behandling som ingår i 1177 Vårdguidens e-tjänster inom Region Uppsala. Behandlingen består av kognitiv beteendeterapi för komplicerad sorg och innehåller åtta moduler som pågår i åtta veckor. Du läser texter, svarar på frågor och gör hemuppgifter för varje modul och får återkoppling från behandlare via plattformen.

KBT via nätet är en del av Nära vård och hälsa, Region Uppsala, och erbjuder textbaserad psykologisk behandling med stöd av psykologer. Med internetförmedlad KBT får du tillgång till behandlingen i din mobiltelefon, surfplatta eller dator, och kan göra dina uppgifter var och när det passar dig. Under behandlingen har du möjlighet att skicka meddelanden och frågor till behandlaren. Hen kan svara på frågor och stötta dig med de uppgifter och övningar du gör.

Kontakt

Ansvarig för studien är Josefin Sveen, Uppsala universitet, telefon: 0738 66 70 87, e-post: josefin.sveen@uu.se.

Har du frågor gällande KBT via nätet eller hur du anmäler dig kan du ringa vår röstbrevlåda (018-617 36 22) eller kontakta oss via 1177.