Om KBT

Om KBT via nätet

KBT via nätet är en textbaserad behandling där du arbetar aktivt med olika uppgifter för att förändra din vardag och du har stöd av psykolog varje vecka. Behandlingsprogrammen är anpassade för olika besvär. Ibland är det tydligt vad som är det huvudsakliga problemet, ibland kan man ha flera besvär samtidigt eller känna sig osäker på vilket problemområde det rör sig om. Inför behandlingen får du en bedömning hos psykolog där du kan få hjälp med vilken behandling som kan passa dig. Under behandlingen får du sedan stöd av psykolog varje vecka.

Har du frågor gällande KBT via nätet eller hur du anmäler dig kan du ringa vår röstbrevlåda (018-617 36 22) eller kontakta oss via 1177.

Om du redan har en kontakt via en psykiatrisk mottagning bör du istället kontakta dem, för att se om KBT via nätet kan vara aktuellt för dig via psykiatrin.

Om läget är akut och du behöver hjälp direkt råder vi dig att uppsöka Akutmottagningen för vuxenpsykiatri (Akademiska sjukhuset, ingång 10), eller ringa 112.

Komplicerad sorg

När sorgereaktionen efter att ha förlorat en närstående blir långvarig, intensiv och påverkar ditt liv kan det vara tecken på komplicerade sorgereaktioner som kan vara att du har en stark längtan efter den bortgångna, och du har svårigheter att acceptera förlusten och att fortsätta livet utan den som dött.

Hantering av dina uppgifter

Dina uppgifter skyddas av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679) samt hälso-och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen.

Du har rätt att få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om dig och om hur vi behandlar dessa. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Uppsala. Du kan begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du vill ta del av hur dina personuppgifter behandlas så kan du läsa mer om det här.
Behandling av personuppgifter
Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Starta anmälan

Genom att klicka på knappen "starta moment" nedan, startar du en anmälan.

Dina personuppgifter (namn och personnummer) blir då synliga för administratör på Nära Vård Digitalt, och du kan komma att bli kontaktad angående din anmälan.

Om din anmälan är fullständigt ifylld kommer den att journalföras och besvaras. När din anmälan behandlas kan du inte längre se den. En ofullständigt ifylld anmälan kan komma att journalföras och besvaras i enskilda fall, men bedöms oftast inte utan tas bort efter två veckor.

Kontakt

Ansvarig för studien är Josefin Sveen, Uppsala universitet, telefon: 0738 66 70 87, e-post: josefin.sveen@uu.se.

Har du frågor gällande KBT via nätet eller hur du anmäler dig kan du ringa vår röstbrevlåda (018-617 36 22) eller kontakta oss via 1177.